Waarom je nooit moet betalen voor vrijwilligerswerk 

Betalen voor vrijwilligerswerk of stage klinkt natuurlijk tegenstrijdig en dat is het ook. Want waarom zou je betalen voor het feit dat je komt helpen? En als je dan een donatie wilt doen aan je project, hoe gaat dat dan in zijn werk? In deze blog vertellen wij je precies hoe het werkt bij Doingoood Experience.

Betalen voor je reis- en verblijfskosten

Zodra je op zoek gaat naar internationaal vrijwilligerswerk (of stage) ontdek je al snel dat hiervoor veel verschillende bemiddelende organisaties zijn. De organisatie heeft de contacten in het buitenland en regelt bijvoorbeeld je accommodatie en dat je wordt opgehaald van het vliegveld. De ontvangende organisaties in het buitenland zijn veelal afhankelijk van donaties of hebben lage inkomsten. Daarom kunnen zij de kosten voor jouw reis en verblijf niet betalen. Want als er genoeg geld was, dan zou het logischer zijn dat ze dit in hun eigen organisatie zouden investeren. Dat geld zouden ze dan waarschijnlijk niet gebruiken om westerse vrijwilligers mee in te vliegen. Nu begrijp je misschien al wat beter waarom je bij verreweg de meeste organisaties je eigen reis- en verblijfskosten betaalt. 

Geld naar je project 

Voordat je verder leest, denk even na over de volgende vraag: vind je het belangrijk dat (een deel) van het geld dat jij betaalt, bij het project waar je je gaat inzetten terecht komt? En waarom vind je dat?

Veel mensen zouden deze vraag met “ja” beantwoorden. Dat is ook heel logisch, want het zou toch mooi zijn als jouw komst een dubbel effect heeft? Zowel in mankracht als in geld?

Helaas niet. Tot eind jaren ‘90 werd vrijwilligerswerk in het buitenland eigenlijk alleen gedaan door professionals. Denk aan artsen die uitgezonden werden naar landen omdat daar medische hulp of kennis ontbrak. 

Tegenwoordig beschikt iedereen over internet en is de wereld een stuk kleiner geworden. Steeds meer mensen maken verre reizen en willen hun horizon verbreden. De komst van social media heeft de wereld letterlijk ‘binnen handbereik’ gebracht. 

Jij wilt graag je horizon verbreden en iets moois bijdragen aan deze wereld. Net zo graag ontvangen organisaties uit het buitenland vrijwilligers en daar zit het knelpunt. Tegenwoordig kan iedereen die graag een tijdje wil meehelpen bij een maatschappelijk project in het buitenland wel iets leuks vinden. Hier werd handig op ingespeeld waardoor het doen van vrijwilligerswerk een toeristisch product werd. Ongeacht of men nou een echte hulpvraag had of een maatschappelijk probleem oploste. Bij zoveel aanbod van westerse vrijwilligers, kon de vraag makkelijk gecreëerd worden.

Als een project betaald krijgt voor het ontvangen van vrijwilligers of stagiaires, ontstaat een ‘verdienmodel’. Hierdoor kan er een financieel belang zijn voor het in stand houden van het project en het ontvangen van (zoveel mogelijk) vrijwilligers en stagiaires. De impact of bijdrage die je dan levert is van ondergeschikt of niet bestaand belang.

Kan je dan helemaal geen donaties geven?

Moet je dan helemaal geen geld aan een project geven? En waar gaat je geld dan eigenlijk wél heen? Allemaal logische vragen waar je een antwoord op wilt hebben. Vanuit Doingoood Experience hebben wij de volgende visie daarop:

Geld betalen aan een project, daar hebben wij geen moeite mee, mits daar iets tegenover staat, bijvoorbeeld het bieden van accommodatie en verzorgen van maaltijden. Dan betaal je voor een geleverde service en dat is wat anders. Wij vinden het heel belangrijk dat onze managers in Afrika veel bij onze projectpartners komen. Op die manier onderhouden we de relatie en krijgen we een goed beeld van het reilen en zeilen bij een project. Daardoor kunnen wij zeggen dat wij werken met projecten die oprecht een positieve bijdrage aan hun doelgroep leveren en een goede balans bewaken tussen het aantal vrijwilligers en de eigen projectmedewerkers. 

Er is niks mis met het geven van een donatie aan een project. Echter zou dit los moeten staan van de samenwerking met vrijwilligers en moet het duurzaam besteed worden. Als vrijwilliger bij een project heb je daar een belangrijke rol in door samen met de projectleider te kijken naar de behoefte van een project. Jij kunt met je ‘westerse bril’ vinden dat iets noodzakelijk is, maar daar kan het project zelf heel anders over denken. Accepteer dat zij degene zijn die het project runnen en straks, als jij weg bent, hiermee doorgaan.  

Doingoood Foundation

Geven voelt lekker. Het is fijn om iets voor iemand anders te kunnen betekenen. Maar heb je het wel eens van een andere kant bekeken? De ontvanger komt namelijk in een afhankelijke positie, moet dankbaar zijn voor wat een ander bepaald heeft te geven. Wat voor een effect zou dat hebben op iemands eigenwaarde? Lees hierover meer in deze blog. 

Nog veel te vaak zien we dat vrijwilligers zelf bepalend willen zijn in hoe hun donatie besteed wordt. Een gegeven paard kijk je niet in de bek. Dus een project gaat vaak niet met jou als gever in discussie. Ondanks dat misschien jouw idee over waaraan donaties besteed moeten worden, niet overeenkomt met hun daadwerkelijke behoeften en prioriteiten. 
Om een donatie goed te laten verlopen hebben wij stichting Doingoood Foundation opgericht. De stichting heeft geen winstoogmerk en de ANBI status.  Al onze projectpartners hebben een overeenkomst met de Doingoood Foundation. Hiermee willen we voorkomen dat projectpartners zich ‘gedwongen’ voelen om de donatie te besteden aan iets wat in hun ogen niet noodzakelijk is. Daarnaast behartigt het ook de belangen van de vrijwilligers en stagiaires omdat de stichting het geld overmaakt naar het project en zij in ruil daarvoor ook een financiële rapportage en foto’s sturen. Op deze manier weet je als vrijwilliger precies waar het geld aan besteed is.

Vrijwilligers kunnen zelf bepalen of zij donaties willen inzamelen. Niets is verplicht. Alle donaties lopen via onze stichting. De stichting ontvangt ook donaties vanuit andere bronnen. 

Investeren in jezelf

Zie je buitenland ervaring als een investering in jezelf. Ja, je gaat kosten maken. Je doet dan ook een heel waardevolle ervaring op voor jezelf. Dit is dan weer niet in geld uit te drukken. 

Volg je ons al?

Volg je ons al op Facebook of Instagram? Bijna dagelijks plaatsen we inspirerende foto’s of houden we je op de hoogte van onze activiteiten. Ook op YouTube plaatsen we regelmatig video’s waardoor jij een kijkje kan nemen in het dagelijks leven bij onze projecten in Afrika. Doen hoor!