Samen bouwen

Stichting Doingoood Foundation

Stichting Doingoood foundation is de (aparte) zusterorganisatie van Doingoood Experience en organiseert en reguleert de werving van aanvullende fondsen in geld of spullen. Stichting Doingoood Foundation is een 100% non-profit organisatie. 

Daarbij werken wij samen met partnerprojecten op het gebied van:

  • Onderwijs
  • Gezondheidszorg 
  • Special Needs zorg 
  • Community projecten 
  • Algemeen maatschappelijke problematiek (bijv. HIV, tienermoeders)

Je kunt op verschillende manieren helpen. Je kunt bijvoorbeeld een fondsenwervingspagina starten voor een van onze projecten of door te doneren.  Bekijk onze lopende projecten op onze Why Donate pagina

Stichting Doingoood foundation heeft een ANBI status. Dit houdt in dat giften aan onze stichting in aanmerking kunnen komen als aftrekpost bij de belastingaangifte. 

Wil jij een steentje bijdragen aan een project in Afrika? Zet je dan in voor een project in Kenia, Oeganda of Malawi.