In deze disclaimer wordt verstaan onder:

1. de eigenaar: de eigenaar van de website;

2. gebruik(en): alle denkbare handelingen;

3. jij: de gebruiker (bezoeker) van de website;

4. de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Toepasselijkheid
Het onderstaande is van toepassing op de website die je nu bekijkt. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

De content(inhoud) is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Verdere informatie

Bij vragen of twijfels kan je contact met ons opnemen.

Wij behouden ons alle rechten voor.