Rehabilitatiecentrum

Een kleinschalig huiselijk project in Kampala waar voldoende aandacht is voor de fysieke en mentale ontwikkeling van van een klein groepje kinderen met een beperking. Het gaat om kinderen die dag en nacht opgevangen worden, waarbij ze in het weekend naar huis gaan. Sommige kinderen worden ’s ochtends door hun ouders gebracht en ’s middags weer worden opgehaald.

De kinderen op dit project hebben allemaal een andere beperking dus wordt er voor elk kind een passend programma samengesteld. 

Het project werkt vooral aan verbetering van praktische alledaagse dingen zoals zitten, kruipen en staan. De kinderen profiteren van de aanwezigheid van meerdere fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Naast de therapie sessies krijgen de aanwezige kinderen in kleine groepen les. Hierbij leren ze de beginselen van taal en rekenen. Het helpt hen ook bij het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden en het probleemoplossend denken. Tenslotte is er nog een afdeling die kinderen traint in vakvaardigheid. Hier worden deurmatten en kleden gemaakt die weer door het project worden verkocht om geld op te halen.  Door deze vaardigheden te leren, kunnen ze op een waardevolle manier een bijdrage leveren aan de maatschappij.

Naast het programma voor de kinderen met een beperking is er ook een reguliere kinderopvang. Ouders die moeten werken kunnen hun kinderen gedurende werktijd brengen. Verzorgers en huismoeders zorgen dat de kinderen spelenderwijs worden begeleid.

Activiteiten bij dit project

 

 • Helpen met het zelfredzaam maken van de kinderen (aankleden, zelfstandig eten, zelfstandig naar de toilet gaan, etc.)
 • Stimuleren van de ontwikkeling door spelenderwijs dingen aan te leren bijvoorbeeld kleuren, tellen, kleuren herkennen, Engels leren, puzzelen en knutselen
 • Ondersteunen van de fysiotherapeut en ergotherapeut middels het geven van therapie, het doen van bewegingsoefeningen met de kinderen (indien bevoegd)
 • Ondersteunen van de logopedist (indien bevoegd)
 • Assisteren van de leerkracht in de klas
 • Extra ondersteuning bieden aan kinderen die het nodig hebben
 • Helpen met huishoudelijke taken
Goed om te weten

 

 • Dit project is SBB erkend voor de opleidingen Begeleider Gehandicaptenzorg en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg 
 • De minimale verblijfsduur voor dit project is vier weken
Dit ben jij

 

 • Minimaal 18 jaar
 • In opleiding of gediplomeerd tot fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, social worker of begeleider van kinder met een beperking
 • Je spreekt en begrijpt de Engelse taal voldoende tot goed
 • Je kan zelfstandig werken, hebt aanpassingsvermogen en bent initiatiefrijk
 • Je rookt en drinkt niet; in elk geval nooit op het project
 • Uit jouw Verklaring Omtrent Gedrag (VOG, wij helpen bij aanvraag) blijkt geen bezwaar om met kwetsbare doelgroepen te werken

Meld je aan!

Ben jij enthousiast over dit project en wil je graag meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met ons. Wij helpen je graag met al je vragen.

Scan de code