Child Health project

Het Child Health Project is onderdeel van het Mental Health Project en biedt medische zorg, revalidatie, onderwijs en ondersteunende diensten aan kinderen met verschillende speciale behoeften zoals autisme, Down syndroom, een waterhoofd of cerebrale kinderverlamming.

Door het volgen van dit programma kunnen deze kinderen hun optimale niveau van functioneren bereiken en behouden. Voor ieder kind wordt een behandelplan gemaakt. Zij krijgen fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, psychologische begeleiding, maar ook verpleegkundige zorg. Daarnaast krijgen de ouders van het kind begeleiding door een maatschappelijk werker. Samen proberen ze de zelfstandigheid van de kinderen zoveel mogelijk te maken.

Ouders komen met hun kind naar het behandelcentrum en per kind worden er afspraken gemaakt over de frequentie van de behandeling. Er rust nog vaak een stigma op.

Activiteiten bij dit project

 

 • Het observeren van de kinderen en hun ouders tijdens fysio- en of ergotherapeutische oefeningen
 • Uitleg geven aan ouders en kinderen over het behandelplan en de uitvoer daarvan
 • Het opstellen van behandelplannen samen met de betrokken zorgverleners
 • Het uitvoeren van fysio- en/of ergotherapeutische behandelingen (indien bevoegd)
 • Het geven van spraaktherapie als logopediste (indien bevoegd)
 • Kennis overdracht naar de andere zorgverleners middels presentaties en voorlichting
 • Begeleiding van ouders van kinderen met psychiatrische problematiek (indien bevoegd) 
Goed om te weten

 

 • De minimale verblijfsduur voor dit project is vier weken
 • Alle medische en verpleegkundige professionals en studenten moeten zich van te voren laten registreren bij de Medical Council of Nursing Council. Wij kunnen je helpen met de benodigde documenten en gaan met je mee naar de afspraak
 • Reisafstand: max 30 min 
 • Reiskosten: €2 – €5 enkele reis. Dit is een indicatie 
 • Vervoer: bovenstaande afstand en kosten zijn gebaseerd op reizen met openbaar vervoer 
Dit ben jij

 

 • Minimaal 18 jaar oud
 • In opleiding of gediplomeerd als fysiotherapeut, logopedist, (kinder)psychiater, (kinder) psycholoog, (psychiatrische) verpleegkunde
 • Je spreekt en begrijpt de Engelse taal voldoende tot goed en hebt basiskennis over de meest voorkomende medische / verpleegkundige termen
 • Je kunt zelfstandig werken, hebt aanpassingsvermogen en bent bereid te leren
 • Je rookt en drinkt niet; in elk geval nooit op het project
 • Uit jouw Verklaring Omtrent Gedrag (VOG, wij helpen bij aanvraag) blijkt geen bezwaar om met kwetsbare doelgroepen te werken

Meld je aan!

Ben jij enthousiast over dit project en wil je graag meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met ons. Wij helpen je graag met al je vragen.

Scan de code