arrow_drop_up arrow_drop_down

Stage informatie voor MBO scholen

Uw studenten goed georganiseerd op stage naar Afrika

“Thuis was alles hetzelfde gebleven. Maar met mij was er zoveel veranderd.”

Pleun van Tiel, Koning Willem 1 College

Heeft u op school ook ambitieuze leerlingen die niet kunnen wachten om wereldburger te worden? Dan heeft u waarschijnlijk al leerlingen aan uw bureau gehad die graag op stage naar het buitenland willen.


Voldoet zo’n buitenland stage wel aan de S-BB criteria als erkend leerbedrijf? Is een buitenland stage wel veilig voor mijn leerlingen? Bij wie kunnen mijn leerlingen terecht als ze tegen vragen of moeilijkheden aanlopen tijdens hun stage? Wie begeleidt de stagiaires? Hoe houd ik contact met mijn leerlingen tijdens hun buitenland stage?


Uit eigen ervaring weten wij hoeveel vragen er opkomen wanneer een leerling op buitenlandstage wil. Dan is het goed om te weten dat een buitenlandstage goed te organiseren is en geen extra kopzorgen voor u als stagebegeleider hoeft te betekenen.

Nederlandse begeleiding in Afrika

Jaarlijks begeleiden wij zo’n 50 stagiaires tijdens hun buitenland stage in Kenia, Oeganda of Malawi. In elk land is een Nederlandse coördinator die uw stagiaires ontvangt, introduceert en begeleidt tijdens hun gehele verblijf. De coördinator helpt om een goede start te maken met de stage, door bij aanvang de leerdoelen en stage opdrachten te bespreken. Dit wordt zowel met de stagiaire als met de praktijkbegeleider op de leerplaats besproken.


Wekelijks evalueert de coördinator de voortgang van de stage en ondersteunt bij het oplossen van onverhoopte problemen. Op die manier wordt het behalen van de leerdoelen maximaal gewaarborgd. De stagiair kan zich volledig richten op de stage, alle organisatie daarom heen regelt Doingoood.


De stagiaires verblijven met elkaar in onze comfortabele accommodatie: het ‘Doingoood huis’. En soms bij een leuk lokaal gastgezin. Alle accommodaties zijn veilig en beschikken over elektriciteit en goede sanitaire voorzieningen.

Buitenlandstage ervaringen

Bent u benieuwd wat de ervaringen zijn van andere stagiaires in Afrika? Op deze pagina vindt u verschillende video’s waarin stagiaires vertellen over hun buitenlandstage in Afrika. Zowel MBO stagiaires and HBO studenten komen aan het woord.

S-BB erkende stages

Uiteraard beschikken alle MBO stageplaatsen over de verplichte S-BB erkenning.


Voordat de stagiaire naar Afrika vertrekt, doorloopt hij of zij bij Doingoood een aanmeldings- en voorbereidingstraject. Wij adviseren aankomend stagiaires om te beginnen met op een info avond te komen, bij voorkeur met de ouders. Daar vindt een eerste kennismaking met onze organisatie plaats. Ouders vertellen ons vaak dat zij met een goed gevoel terugkomen van een info avond. Tijdens de info avond spreken we uitgebreid over hoe alles geregeld is tijdens de stage in Afrika en gaan we uitgebreid in op veiligheid.

Aanmelding & voorbereiding

De aanmelding gebeurt door het invullen van een uitgebreid (online) aanmeldingsformulier voor de stage, in het Engels. Hierna volgt een intake gesprek met een collega van team Nederland. Team Nederland maakt, in het geval de school nog niet met ons samenwerkt, graag een afspraak met school. We informeren de stage begeleider vanuit school ook uitgebreid over de stageplaats en de gehele organisatie van het verblijf. 

Nadat de aanmeldingsprocedure is doorlopen en de school akkoord is, volgt het voorbereidingstraject. De stagiaire krijgt toegang tot een online portal met voorbereidingsinformatie. Dit betreft vooral praktische zaken rondom visumaanvragen, vaccinaties, geldzaken, kledingvoorschriften en internet.


De stagiaire vult ook een ‘stage voorbereidingsformulier‘ in te vullen. Deze is bedoeld voor onze coördinator. Hoe beter wij weten welke opdrachten en leerdoelen een stagiaire heeft, hoe kwalitatiever de begeleiding verloopt. In dit formulier vragen wij ook naar verwachtingen van de stagiaire. Zowel over de begeleiding als over de stageplaats zelf. Op die manier kunnen we zoveel mogelijk tegemoetkomen aan verwachtingen. Of verwachtingen bijstellen indien dit nodig blijkt.

De stage in Afrika

Bij aankomst wordt de stagiaire ontvangen door onze Nederlandse coördinator. Na een introductie in de nieuwe woonplaats en bij de stageplaats begint de stage. Van de stagiaires wordt verwacht dat zij hun stage zelf tot een succes maken. Ze zijn eigenaar van hun eigen leerproces, Doingoood geeft hierbij alle benodigde ondersteuning.


In het intakegesprek tijdens de aanmeldprocedure wordt al gesproken over de verwachte zelfstandigheid en eigen initiatief. Voor de school is hierin ook een rol weggelegd. Hoe functioneert de student op school? Is het iemand die veel begeleiding en aansporing nodig heeft? Dan is het goed om zorgvuldig af te wegen of een stage in het buitenland wel de beste keuze is voor deze student.


Laat de student ook op school al zien dat hij of zij serieus met zijn of haar opleiding omgaat? Worden opdrachten op tijd ingeleverd en zijn de resultaten goed? Hoeveel instructie heeft de leerling nodig bij het starten met nieuwe opdrachten?


Dit zijn allemaal factoren die een indicatie kunnen geven over het functioneren van de student tijdens een buitenlandstage. Onze ervaring is dat zeker ook introverte studenten, die misschien niet zo opvallen op school, vaak heel mooi tot bloei komen tijdens een buitenlandstage. Deze studenten gaan vaak ook een heel andere kant van zichzelf ontdekken en ontwikkelen, waardoor zij als een rijker mens terugkomen.


Het criterium voor toetsing of iemand geschikt is voor een buitenlandstage, is wat ons betreft daarom zeker niet of iemand extravert of assertief is op school.


Wij maken gebruik van cookies