arrow_drop_up arrow_drop_down

Stichting Doingoood foundation

We make a living by what we get. We make a life by what we give.

340.000+
euro gedoneerd aan projecten
2010
jaar van oprichting
40+
projecten kunnen helpen

Stichting Doingoood foundation is het zusje van de onderneming Doingoood. Met deze stichting werven wij fondsen voor onze projectpartners in Afrika. Deze projecten ontvangen vrijwilligers en stagiaires via Doingoood en aanvullende donaties via Doingoood foundation. Doingoood foundation heeft een ANBI status. Dit houdt in dat giften aan onze stichting in aanmerking kunnen komen als aftrekpost bij de belastingaangifte. 

Doingoood Kilimanjaro Charity Climb

Elke 2 jaar organiseren wij de Doingoood Kilimanjaro Charity Climb. Deelnemers leveren een sportieve prestatie waarvoor zij gesponsord worden.


Eerdere expedities waren in 2014, 2016 en 2018. In totaal hebben deze 3 expedities ruim € 100.000 aan sponsorgeld opgeleverd. Dit bedrag is, zonder strijkstok, aan verschillende van onze projectpartners geschonken.
Een geweldige prestatie!


Ook in 2020 staat er weer een Kilimanjaro expeditie op het programma. De leiding is in handen van Anneke Vermeulen, die al 3 maal eerder op de top van Mount Kilimanjaro stond.

Projecten sponsoren

Ben jij stagiaire of vrijwilliger van Doingoood? Of ken je ons op een andere manier en wil je een project sponsoren? Dit kun je snel en makkelijk (online) doen via onze fondsenwerving community op PIFworld. Klik hieronder op de button, zoek je project, maak een fondsenwerving pagina aan en je bent klaar om te starten! Fondsenwerven gaat op deze manier heel makkelijk! En je ziet precies hoeveel geld er al is binnengekomen en wie je donateurs zijn.

Gerealiseerde doelen

Ben je benieuwd waar donaties aan besteed worden? Elk kwartaal brengen wij verslag uit van ontvangen en uitgekeerde donaties en wat er met het geld gedaan is. Het kan gebeuren dat wij donaties overmaken maar hier pas na enkele maanden een rapportage en foto’s van ontvangen. Hierdoor verloopt de rapportering van donaties niet altijd gelijk met het verslag dat je op onze website terugvindt.

De drijvende kracht van Doingoood foundation

De drijvende kracht achter de stichting is Anneke Vermeulen. Hoe groot of klein een donatie ook is: Anneke weet ervan. De wensen van de projecten worden bij Anneke aangeleverd. Zij ziet erop toe dat projecten donaties ontvangen en verantwoorden met een verslag. Wil je zelf een aktie starten, heb je een vraag over de stichting of de wensen van een project? Anneke helpt je graag verder. Mail naar anneke@dgfoundation.nl 

De sponsor aktie van Maureen

Verpleegkunde-stagiaire Maureen vertelt hoe zij zich heeft ingezet om fondsen te werven voor ‘haar’ ziekenhuis. Het resultaat was overweldigend! Ze heeft maar liefst € 5.500 opgehaald en daarmee apparatuur voor het ziekenhuis kunnen aanschaffen!

Maureen, namens het bestuur van Doingoood foundation: je bent een kanjer!

Een donatie voor Children of Blessing

In januari 2019 bezocht Anneke het project Children of Blessing in Malawi. Dit prachtige project heeft dankzij eerdere edities van de Doingoood Kilimanjaro Charity Climb donaties van in totaal € 18.000 ontvangen. Een geweldig bedrag waarmee veel betekend kan worden voor de kinderen in Malawi. In deze video vertelt Anneke hierover.

Missie van stichting Doingoood foundation

De missie van onze stichting is om een bijdrage te leveren aan verbetering van leefomstandigheden van mensen in Afrika die in armoede leven.

Onze focus ligt uitsluitend bij hulp aan humanitaire projecten. Wij ondersteunen geen initiatieven die zich richten op gebied van milieu, natuur, dieren, politiek, religie of activisme.

Visie van stichting Doingoood foundation

Wij realiseren onze missie door de samenwerking met lokale projectpartners in Afrika. Deze partners zijn lokaal geregistreerde NGO’s of CBO’s met een maatschappelijke missie die overeenkomt met die van onze stichting. Door het geven van donaties in geld, middelen en mankracht helpen wij onze projectpartners bij het realiseren van hun doelstellingen.

Gegevens van stichting Doingoood foundation

Bestuursleden:
Mevr. Anneke Vermeulen: Voorzitter
Dhr. Frank Smits: Penningmeester
Mevr. Ineke van Huuksloot: Secretaris

Contactpersoon: Anneke Vermeulen | anneke@dgfoundation.nl | +31 (0) 6 4431 8677

Registratie:
KvK: 50369555
RSIN: 8227.01.480
Bank: NL92RABO0142116300 t.n.v. stichting Doingoood foundation te Nieuw Vennep

Statutaire doelstelling van de stichting: het bieden van ondersteuning aan arme en kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden, voor het kunnen volgen van onderwijs en/of het ontvangen van zorg. Tevens het ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op verhoging van zelfredzaamheid en stimulering van ondernemerschap van mensen in een achterstandssituatie en het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.


Beloningsbeleid met betrekking tot het bestuur (artikel 4.5 van de statuten): De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens eventueel een niet bovenmatig vacatiegeld. Zij hebben wel recht op vergoeding voor door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.

Jaarverslagen stichting Doingoood foundation
Download hier het jaarverslag en de balans van 2019
Download hier het jaarverslag en de balans van 2018


Beleidsplan 2018-2021
Download hier het beleidsplan van Stichting Doingoood foundation

Wij maken gebruik van cookies