1-4 persons

Het project streeft ernaar om elk kind de mogelijkheid te geven om te voetballen en daardoor verder te ontwikkelen.

1-4 persons

Een ontzettend leuke, enigszins primitieve basisschool in Kampala

1-4 persons

Dit project heeft als doel om vrouwen zelfstandig en onafhankelijk te laten zijn.

1-4 persons

Verbeteren van de leefomstandigheden van diverse groepen in de community.

Helpt kinderen in sloppenwijken met het verbeteren van hun leefomstandigheden.

1-4 persons

Project om kinderen in sloppenwijken een betere kans op een toekomst te geven.

Project om de zelfredzaamheid van beperkte kinderen te optimaliseren.

Begeleiding van ouders met kinderen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen

1-4 persons

Gericht op voorlichting, outreaches, bezoeken van scholen met als doel behandeling en preventie van HIV / Aids.

Een internationaal ziekenhuis met nationale en internationale medewerkers in Kampala.