arrow_drop_up arrow_drop_down

Vereniging Volunteer Correct beveelt Doingoood aan

Laat ons je helpen om goed georganiseerd en verantwoord naar Afrika te gaan

Wij werken veel samen met mensen, projecten en ondernemers in Afrika. En we willen een concrete bijdrage leveren aan de sociaal-maatschappelijke- en economische doelstellingen van onze partners. Doingoood is een sociale onderneming. Wij ondernemen vanuit onze maatschappelijke missie (impact first!). Onze impact realiseren wij als een zelfstandige onderneming die een dienst levert.


Dit doen wij op een verantwoorde, eerlijke en integere manier. Winst is voor ons geen doel op zich, maar een middel om duurzaam sociaal te kunnen blijven ondernemen. Zonder een financieel gezonde onderneming kan het maatschappelijke doel immers niet gerealiseerd worden.

Daarom zijn wij lid van Vereniging Volunteer Correct. 

Vereniging Volunteer Correct heeft als doel het promoten van duurzaam en verantwoord internationaal vrijwilligerswerk en stage. Aangesloten organisaties voldoen aan strikte richtlijnen voor een verantwoorde, gecontroleerde werkwijze. Doingoood is lid Vereniging Volunteer Correct en hoort hiermee bij de aanbevolen organisaties voor verantwoord internationaal vrijwilligerswerk en stage.

Waarom is verantwoord internationaal vrijwilligerswerk en stage belangrijk?

In de jaren '90 en daarvoor, werd internationaal vrijwilligerswerk voornamelijk gedaan door missionarissen of professionals die door hulporganisaties werden uitgezonden. Sinds mensen steeds meer zijn gaan reizen, werd vrijwilligerswerk in het buitenland ook steeds vaker gedaan door niet-professionals. Maar gewoon door mensen die graag iets willen betekenen voor een ander. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. 


Wat niet zo mooi is, is dat daar ook -veelal onbedoeld- een hoop is misgegaan. Wat er bijvoorbeeld gebeurde, is dat men in ontvangende landen ook zag dat er kansen lagen bij het aanbieden van vrijwilligerswerk. Hierdoor zijn er ook veel projecten ontstaan, of onnodig in stand gehouden, die helemaal geen oplossing wilden bieden voor een bestaand probleem. 


Maar die vooral geld wilden verdienen aan welwillende toeristen die vrijwilligerswerk kwamen doen of donaties wilden geven. Er zijn zelfs gevallen bekend waarin kinderen onder valse voorwendselen bij hun ouders vandaan geronseld werden, met de belofte op een beter leven en onderwijs. In werkelijkheid werden die kinderen in een zogenaamd ‘weeshuis’ ondergebracht. Waar de directie vervolgens goud geld verdiende aan vrijwilligers die fors geld betaalden om daar vrijwilligerswerk te doen met weeskinderen. Maar die kinderen waren helemaal geen weeskinderen. Ze werden gewoon misbruikt voor het vermaak van toeristen. 
Dat zijn natuurlijk praktijken waar je helemaal niet aan wilt meewerken.


Daarom is regulering belangrijk. Vereniging Volunteer Correct heeft richtlijnen opgesteld waaraan de aangesloten organisaties moeten voldoen. 


Alle aangesloten organisaties voldoen aan de strikte richtlijnen voor verantwoord en duurzaam internationaal vrijwilligerswerk en stage. En behalve dat de vereniging zich inzet voor verantwoord vrijwilligerswerk en stage, wordt er ook informatie gegeven over wat de vereniging onverantwoord vrijwilligerswerk en stage vindt en waarom. 


Wil je meer weten over verantwoord internationaal vrijwilligerswerk en stage? In de afgelopen jaren heeft Doingoood oprichter Ineke van Huuksloot hier regelmatig blogs over geschreven.


Ook het onderwerp 'weeshuis toerisme' komt in verschillende blogs aan bod. Doingoood werkte al sinds 2015 niet meer samen met tehuizen voor permanente (waar kinderen tot hun 18e bleven)  opvang.


Tot 2019 werkten wij nog wel samen met projecten die tijdelijke crisis opvang voor jonge kinderen bood. Deze projecten waren gericht op gezinshereniging voor de kinderen die zij verzorgden. Prachtige, integere projecten met een belangrijke taak.


Vanaf 2019 volgen wij echter de aangescherpte richtlijn van Vereniging Volunteer Correct. Dat is om vrijwilligers en stagiaires niet te bemiddelen voor projecten die gericht zijn op residentiële opvang (ook al is het tijdelijke crisisopvang) van jonge kinderen. Deze richtlijn is voortgekomen uit het advies van Better Care Network en Defence for Children

Over Vereniging Volunteer Correct

Doingoood is vanaf het eerste initiatief van de Transparantie Index van Stichting Volunteer Correct, groot voorstander geweest van regulering van internationaal vrijwilligerswerk en stages. In de aanloop naar de oprichting van de vereniging hebben verschillende organisaties, waaronder Doingoood, meegeholpen om de vereniging op te richten. Bij het opstellen van de richtlijnen voor de deelnemende organisaties zijn tevens de onafhankelijke partijen Defence for Children en Better Care Network aktief betrokken geweest. 

Wij maken gebruik van cookies