Likuni Mission Hospital

Lilongwe, Malawi

Over dit project

 

Likuni Mission Hospital  is een relatief klein katholiek ziekenhuis net buiten Lilongwe. Het is gestart in 1940. Het ziekenhuis wordt geleid door nonnen. De verpleegkundigen en alle andere medewerkers zijn geen nonnen. Patiënten uit de wijde omtrek komen naar dit ziekenhuis. Dit ziekenhuis is tevens zeer geschikt voor een verpleegkunde stage, een verloskunde stage of doktersassistent stage in Malawi.

 

Het ziekenhuis heeft een goede reputatie onder de Malawiërs in Lilongwe. Het ziekenhuis heeft ongeveer 230 bedden, verdeeld over 4 afdelingen; mannenafdeling, vrouwenafdeling, kinderafdeling en de Maternity. Onder Maternity vallen de verloskamers (labour ward), antenatale afdeling (antenatal ward), de postnatale/kraam afdeling (postnatal ward) en neonatologie (nursery). Op de verlosafdeling/verloskamers zijn gemiddeld 10 geboorten per dag. 

 

Naast deze opname afdelingen heeft het ziekenhuis het ‘under 5’ programma. Hier worden de kindjes van onder de 5 jaar gewogen, gemeten en gevaccineerd. Moeders kunnen hier ook terecht voor vragen. Het is vergelijkbaar met het consultatie bureau zoals wij dat in Nederland kennen. Er is ook een programma voor zwangere vrouwen. Zwangere vrouwen worden tenminste 4 keer gezien voordat zij bevallen. Er wordt een anamnese gedaan en verschillende testen worden afgenomen, HIV, malaria, TB, syfilis etc. Daarnaast wordt ook de bloeddruk en het gewicht in de gaten gehouden van de aanstaande moeders.

 

Er is een out patient department, dit is een mix tussen een huisartsenpost en de spoedeisende hulp. Het ziekenhuis heeft ook een outreach programma. Met dit programma bezoeken zij zwangere vrouwen en moeders met kinderen onder de 5 jaar. Zij wonen te ver weg om naar het ziekenhuis te komen. In praktijk vinden outreaches onregelmatig plaats. Het ziekenhuis heeft een operatie kamer. Op dinsdag en donderdag worden operaties uitgevoerd.

Ik vond alles leuk en heb enorm genoten op het project, maar de volgende punten zijn de highlights. De gezamenlijke ochtenden; waar de ochtend geopend wordt met een gebed, het lezen van een vers of hoofdstuk uit de bijbel en het gezamenlijk zingen van lofliederen. De collega’s en het helpen van de patiënten; het verrichten van bevallingen of het helpen in welke wijze dan ook en het verrichten van mijn 100ste bevalling! Ook vond ik het erg leuk dat het afdelingshoofd van Maternity mij gevraagd had om een presentatie te geven om te zien hoe het gaat in Europese landen.

Tashmyn

vrijwilligerswerk Malawi

Activiteiten bij dit project

 

 • Helpen bij bevallingen (uitsluitend wanneer je hiervoor gekwalificeerd bent)
 • Helpen bij under 5 programma; kindjes wegen, meten, registreren, moeders adviseren, vaccineren
 • Helpen bij het programma voor zwangere vrouwen, bloeddruk meten, testen afnemen, gezondheidsadvies geven,
 • Wondverzorging
 • Assisteren bij het out patient department; anamneses afnemen, controles doen zoals bloeddruk, temperatuur, gewicht etc.
 • Eerste hulp geven bij het out patient department
 • Assisteren op de algemene afdelingen; vrouwenafdeling, mannenafdeling of kinderafdeling
 • Bloed prikken en infuus aanleggen

Dit ben jij

 

 • Minimaal 18 jaar
 • Gediplomeerd of in opleiding voor verpleegkundige, verloskundige, doktersassistent of arts
 • Je spreekt en begrijpt de Engelse taal voldoende tot goed
 • Je kan zelfstandig werken, hebt aanpassingsvermogen en bent initiatiefrijk
 • Je rookt en drinkt niet; in elk geval nooit op het project
 • Uit jouw Verklaring Omtrent Gedrag (VOG, wij helpen bij aanvraag) blijkt geen bezwaar om met kwetsbare doelgroepen te werken

Goed om te weten over dit project

 • Dit project is S-BB erkend voor MBO verpleegkunde en doktersassistent stages
 • Voor je plaatsing bij Likuni Mission hospital heb je een aanvullende permit nodig van de Nursing Council in Malawi (kosten zijn 50 USD voor een verblijf van maximaal 2 maanden, 100 USD voor een verblijf langer dan 2 maanden) .Hierbij komt wat papierwerk kijken voor je vertrek. Bij aankomst in Malawi ga je eerst (met onze hulp) je permit regelen bij Nursing Council. Mogelijk wil men hiervoor een gesprek met je voeren. Pas na verkrijging van je permit mag je starten. Meer info hierover krijg je na je aanmelding.
 • Om werk te kunnen verrichten in het ziekenhuis is het verplicht om begeleiding te krijgen van een supervisor (ook handig voor stageopdrachten). De kosten hiervan liggen tussen de 250 USD en de 400 USD, afhankelijk van de duur van je verblijf en het soort supervisor wat je nodig hebt.
 • Op onze online community (waartoe je toegang krijgt na je aanmelding voor één van onze programma’s) vind je de procedure bij Nursing Council tevens uitgelegd. 
 • Je begint met een oriëntatie periode. Dit is hopelijk in Likuni zelf, maar kan ook in een ander ziekenhuis (centraal en groter) zijn. Nursing Council beslist dit bij uitgifte van je permit. Tip: Vraag vooral of je de oriëntatie in Likuni mag doen.
 • Er is 1 operatiekamer plus 1 kleine kamer ernaast die gebruikt wordt voor kleine ingrepen/incisies, zoals het verwijderen van wratten. Alle geplande operaties worden op dinsdag en donderdag verricht. Maar elke dag kan er een spoedoperatie plaatsvinden, denk hierbij aan een spoed keizersnede.
 • Op het terrein van het ziekenhuis wonen en werken 2 artsen. Daarnaast werkt het ziekenhuis met verpleegkundigen en clinical officers en medical officers. Een Clinical Officer heeft 3 jaar voor arts gestudeerd en heeft erna zijn/haar stage/praktijkjaar succesvol behaald. 
 • Op de Maternity worden alleen stagiaires en vrijwilligers toegelaten die in opleiding zijn of gediplomeerd zijn als verloskundige.
 • Vrouwen op de Maternity komen altijd met een vrouwelijke ‘guardian’: dit kan een moeder, oma, zus, schoonmoeder, nicht, vriendin of buurvrouw zijn. Alleen vrouwen worden toegelaten op de verloskamers. De vaders of andere mannelijke figuren mogen alleen tijdens bezoekuren komen op de postnatale, antenatale afdelingen.
 • Wat je allemaal kan meenemen voor jezelf of om achter te laten: handschoenen, doptone/doppler, eigen Pinard, klokjes voor aan het uniform, pennen, extra uniformen/ziekenhuiskleding, gewone kleding, baby mutjes, maandverband, doeken, gaas, stuwband, desinfectant, leesbrillen en gewone brillen.
 • De bloedbank is heel vaak leeg, het doneren van bloed is daarom van harte welkom. Meerdere vrijwilligers en stagiaires hebben dit al gedaan. Uiteraard is het niet verplicht maar als je bloed wilt doneren dan kan dat.